zondag 7 mei 2017

Broeder René Stockman vraagt de bisschoppen om een Katholiek statement .... Mgr Bonny omarmt meteen het relativisme.

Jaren geleden werden de adoptiebureaus in het Verenigd Koninkrijk door de verlichte liberale seculiere maatschappij verplicht om homoadoptie toe te passen. Gezien dit incompatibel is met de leer van de Katholieke Kerk en de openbaring van Christus, verkozen de Katholieke adoptiebureaus te sluiten. Een teken van de toenemende verdrukking van de christenen in Europa en de diepe onverdraagzaamheid van de 'verlichte' maatschappij.

Vandaag moet de Congregatie van de Broeders van Liefde dezelfde keuze maken. Hoewel het niet de verplichting van de staat is die hen nu reeds dwingt maar de verwarde redenering van hun eigen leken-bestuurders. Terecht spreekt dr Stockman er de bisschoppen van België op aan. Het gebrek aan het verdedigen van de on-onderhandelbare principes van de Kerk door die bisschoppen in de laatste decennia, maakt de bizarre beslissing van de psychiatrische centra mogelijk.

Het toont ook aan hoe zeer de definitie van medische pathologie beïnvloed wordt door de maatschappij-druk. Dat geldt voor euthanasie, maar jaren geleden gold dat ook voor homosexualiteit.  Wat op het ene moment moreel onaanvaardbaar is en als een pathologisch ziekte wordt beschouwd, wordt daarna de norm.

We mogen van onze bisschoppen verwachten dat zij de Katholieke leer verdedigen. Maar dat hebben ze in het verleden niet gedaan. Mgr Bonny vond het nodig om regelrecht de familie aan te vallen in zijn beruchte brief bij de synode. En nu is hij er ook weer als de kippen bij om lippendienst te leveren aan de liberale maatschappij. Straks zijn we verwonderd dat de kerken leeglopen en niemand kan geloven in een kerk die leiders heeft die constant de waarheid aanpassen aan de hoogste populariteit.

Wee u, en wee u als u nu niet opkomt voor het leven. Euthanasie is geen 'behandeling' voor psychiatrische ziektes, en wee u als u de zwakken in de maatschappij niet verdedigt.

Laat ons bidden voor de belgische bisschoppen,en Broeder Stockman, dat Christus mag overwinnen en Zijn cultuur van leven. St Johannes Paulus bidt voor ons.
Onze broederschap houdt van 23 tot 25 juli 40 uur aanbidding; op verschillende momenten bidden we speciaal voor de cultuur van het leven. Kom, bid met ons mee!
Vertaling van een artikel van de Catholic Herald:

Het vaticaan onderzoekt de beslissing van de Belgische orde om euthanasie toe te laten in haar ziekenhuizen.

Het Vaticaan onderzoekt de beslissing van een groep van psychiatrische ziekenhuis die beheerd worden door een Katholieke religieuze orde in België, die haar dokters wil toelaten om 'euthanasie' toe te passen op 'niet-terminale' mentale zieken in haar gebouwen.

Broeder René Stockman, superieur-generaal van de Broeders van Liefde, zegde aan Catholic News service dat Kardinaal Pietro Parolin, de Vaticaanse staatssecretaris, persoonlijk de situatie onderzoekt.

Broeder Stockman heeft meteen een klacht gemaakt in Rome nadat de groep van de Broeders van Liefde, dat 15 centra voor psychiatrie beheerd in België, zijn formeel verzoek om het besluit in te trekken, heeft verworpen.

In een mail van 4 mei aan CNS, zei broeder Stockman: vermits het een beslissing is van de Belgische groep, heb ik de conferentie van de Belgische bisschoppen gevraagd om hun reactie en een duidelijke verklaring van hen.

'Tegelijkertijd ben ik in contact met het Vaticaan - de Congregatie van de instituten van het gewijde leven (en de gemeenschappen van apostolisch leven) en de staatssecretaris die me om verdere informatie vroeg' zei broeder Stockman, specialist in de psychiatrische zorg.

'Ik hoop dat er een duidelijk antwoord komt van de Belgische bisschoppen en het Vaticaan' zei hij 'Ik heb er vertrouwen in'.

Hij suggereerde dat dit nieuwe beleid, de broeders zou kunnen verplichten zich uit de psychiatrie in België terug te trekken.

Broeder Stockman: 'Ik wacht op een duidelijk antwoord van de Kerk en dat antwoord zal ik ook geven aan onze organisatie, in de hoop dat ze haar wegen wijzigt ... Ik hoop dat we niet zullen verplicht worden om onze verantwoordelijkheid op het gebied van mentale zorg te beëindigen in het land waar onze congregatie meer dan 200 jaar geleden die zorg startte.

De Broeders van Liefde werden opgericht in 1807 in Gent, België, door pater Joseph Triest, wiens proces van Zaligverklaring werd opgestart in 2001.

De congregatie werd geïnspireerd door de spiritualiteit van St Vincentius a Paulo en wijdt zich aan de ouderen en de geesteszieken, en was eerst gekend als de Hospitaalbroeders van St Vincentius, en is aanwezig in 30 landen.

In Vlaanderen is zij de belangrijkste aanbieder van mentale gezondheidszorg, met zo'n 5000 patiënten per jaar. De orde heeft ook scholen, met zo'n 12000 werknemers in het land.

De groep Broeders van Liefde heeft aangekondigd dat ze euthanasie zou toelaten in haar ziekenhuizen in een 9-pagina-lang document in maart, ongeveer een jaar nadat een privaat Katholiek rusthuis in Diest, werd veroordeeld voor 6600 euro voor de weigering van euthanasie aan een 74-jarige vrouw die leed aan longkanker.

Ongeveer 12 psychiatrische patiënte toevertrouwd aan de zorg van de Broeders van Liefde zouden in het afgelopen jaar om euthanasie hebben gevraagd, met 2 die naar elders werden overgebracht om te worden doodgespoten.
De nieuwe verklaring wil de praktijk in de Katholieke ziekenhuis van de groep aanpassen aan de Belgische wet op euthanasie;

Het meent dat men zo het Katholieke geloof op de heiligheid van de het menselijk leven kan verzoenen met de zorgplicht zoals de wet de eist en het zogenaamde autonomierecht van de patiënt.

Broeder Stockman verklaart echter dat voor zijn broeders het respect voor het leven absoluut is en niet kan worden opgeofferd aan de autonomie van de patiënt.

Het algemene bestuur dat vooral uit leken bestaan zei dat het euthanasie ziet als een medische acte, maar de broeders aanvaarden dit niet als een medische acte.

Uiteindelijk besloot men dat euthanasie zou worden toegestaan binnen de muren van Katholieke ziekenhuizen. Maar wij weigeren dat euthanasie binnen de muren van onze centra zou plaatsvinden.

Hij verwierp de suggestie dat veel van de broeders zelf achter de nieuwe visie zouden staan, maar onderstreepte dat de orde achter de Katholieke doctrine staat, en de wet op euthanasie niet kan aanvaarden.

Broeder Stockman zegt: de hele mentaliteit in België is snel aan het veranderen en er is een druk vanuit de regering tegen iedere weigering van euthanasie. Tot nu toe hebben de instituten nog steeds het recht om te weigeren.

Ik zie het als een reële crisis en het is als een deur die wordt opengedaan en die we niet meer dichtkrijgen. Anderen groepen zullen worden aangedaan: het begon met somatisch lijden, dan psychiatrisch lijden, dan naar mensen met een grote handicap, dan ouderen en zo gaat het verder.

België legaliseerde euthanasie in 2003, een jaar nadat Nederland het eerste land na Nazi-Duitsland werd dat de procedure legaliseerde.

Technisch gezien blijft in België euthanasie een misdrijf, maar de wet beschermt dokters van vervolging als bepaalde criteria zijn voldaan.

In 2014 werd de wet uitgebreid tot 'geëmancipeerde kinderen' met dokter die in toenemende mate letale spuiten geven aan mensen die ziek, dement of mentaal ziek zijn.Geen opmerkingen:

Een reactie posten