woensdag 7 maart 2018

Stille omgang 2018: 17 maart


De Stille omgang van Amsterdam heeft haar website mooi vernieuwd: kijk op http://www.stille-omgang.nl/wordpress/


Het motto, de intentie voor de Omgang van dit jaar luidt:
Eucharistie = Leven

De jongeren pelgrims hebben in de Mozes en Aaronkerk hun eigen viering.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang in stilte, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Voor verdere informatie zie www.stille-omgang.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten