zaterdag 24 februari 2018

Het wordt tijd om 'oprecht' te zijn in onze dialoog met de moslims: Mgr Bashar Warda

Tijdens de '24 uur voor de Heer' bidden we op 3 maart 2018 van 10 tot 11 uur voor de Christenen in het Midden-Oosten en van 12 tot 13 uur voor de vrede in het Heilig Land, in de Virga Jesse Basiliek in Hasselt. Iedereen is welkom.

----

Aartsbisschop Bashar Warda zegt dat Christenen niet moeten aarzelen om de waarheid te zeggen.

Als Christenen in het Midden Oosten starten met eerlijk te zijn met hun moslim dialoogpartners dan zullen de moslims moeten erkennen dat de vervolging van Christenen in de regio niet begon met de stichting van de islamitische staat in 2014; aldus de Chaldeeuwse aartsbisschop Bashar Warda van Irbîl in Irak.

Dit is niet zo alleen in de laatste vier jaar, maar in de laatste 1400 jaar, zei aartsbisschop Warda tijdens een speech aan Georgetown University in Washington, gesponsord door het Religious Freedom Research Project van het Berkley Centre van deze universiteit.

Christenen hebben ook schuld in deze dialoog, zo zegt aartsbisschop Warda. 'We hebben onvoldoende gedrukt op de wederkerende periodes van terrorisme die ongelooflijke pijn brachten voor onze vorige generaties. Hij zei ook dat het Christendom moet terugkeren naar een pre-Constantijnse visie op de Kerk, met referentie aan de woorden van Jezus net voor zijn kruisiging: 'Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld".


Het doel van de islamitische staat is om alle Christenen en niet-moslims van haar gebieden te verdrijven voor het tegenoffensief begon dat haar rangen heeft gedecimeerd, maar er is 'niets dat ons nog tegenhoudt nu om de waarheid te zeggen' zei hij. 'Als je niets meer kan verliezen, het is eigenlijk bevrijdend'.

Aartsbisschop Warda zei nog: 'We moeten bestrijden dat het ene geloof het recht heeft om het andere te vermoorden. De islam moet veranderen en zich intern hervormen.

Het typische antwoord van de moslims op de wreedheden van islamitische staat - die door het Department of State van de VSA in 2016 werd gedefinieerd als een genocide - is typisch dat men zegt dat 'ISIS niet de islam vertegenwoordigt', maar zelden gaat men verder, met geen enkele erkenning van de mishandeling van Christenen in het verleden of enige vorm van spijt.

Ook post-ISIS, nadat ISIS het geweten van de wereld heeft geschud, en ook de geweten van de meerderheid van de moslims van de wereld, beschouwt u als 'ongelovigen'.

In het Midden-Oosten zijn van schrik naar terreur naar horror gegaan. Wat is het volgende? ... Honderdduizenden onschuldigen zijn gestorven.

Hij erkende. We hebben wat bemoedigende woorden gehoord van enkele islamitische leiders, dat moet aangemoedigd worden, maar we mogen niet passief worden, of simpelweg bidden voor het beste.

Met ongeveer 3 miljoen euro van Italiaanse Katholieken, startte aartsbissschop Warda een Katholieke Universiteit van Irbîl in 2015. Ze heeft 82 studenten, met ook vier moslims, in bachelor programmas in de kunsten en wetenschappen. Terwijl er andere Katholieke colleges zijn in het Midden-Oosten, vond hij het belangrijk dat deze school ook 'Katholiek' in haar naam heeft staan.

Het wachten op geld voor heropbouw duurt voor. Aartsbisschop Warda zegt dat er nu geld nodig is, maar regeringen blijven maar praten over steun in plaats van fondsen uit te delen. Hij wees naar een conferentie van 14 en 15 maart in de regio  georganiseerd door het US Agency for International Development. 'Ze zullen daar waarschijnlijk nog veel praten' en dan, zei hij, 'misschien eind 2020' zal de regio eindelijk de beloofde fondsen zijn, zo voorzag hij.

Die beleids-assessments hebben leven-of-dood consequenties, zei de aartsbisschop, die vroeg voor materiële hulp en voor caritatieve hulp. Help ons om een duurzame levensstaat op te bouwen en een inkomen te hebben in Irak, met de meest kritische noden in onderwijs en gezondheid.

Voor de ongeveer 200000 overgebleven Christenen in Irak - van 1,5 miljoen in 2003, toen men de Irakoorlog begon - is er een missionaire rol, om te getuigen van de Waarheid van Christus. Ik spreek niet over bekering.. Ik spreek over de fundamentele waarheid ... die we kunnen tonen in een tijd van unieke helderheid.

Aartsbisschop Warda zegt: Zoveel mensen zijn gevlucht, en zo weinigen zijn er over gebleven; maar hij voegt toe dat hij mensen moeilijk kan kwalijk nemen dat ze beslissen om hun leven elders te gaan leven in veiligheid voor hen en voor hun kinderen. Hoewel we hier men nog weinigen zijn, mogen we niet vergeten dat ook de Apostelen met weinig waren.

Uit de Catholic Herald.

--------------

Enkele maanden geleden woonde ik een lezing bij van Kardinaal DeKesel. In antwoord naar een vraag over de toekomst van de Kerk in ons land, schetste hij dat hij een levendige, groeiende en bloeiende islam in België zag, en hoopte dat daarnaast toch ook een kleine actieve Katholieke gemeenschap zou blijven bestaan.

Dat is de ambitie van onze primaat. Nooit zal men een aanklacht horen over het intrinstieke geweld van de islam door onze kerkleiders in België. Nooit hoort men over de leer van de islam die incompatibel is met het Christendom en onaanvaardbaar om mee samen te leven. Nooit horen we een aanklacht over het objectieve feit dat in zowat alle moslimlanden van de wereld de Christenen worden vernederd, vervolgd en vermoord.

In zijn bezoek aan België wees kardinaal Sarah heel uitdrukkelijk dat sommige kerkleiders in Europa niet langer in overeenstemming zijn met het Katholieke geloof en haar eeuwenoude waarden. Hij had het dan op de eerste plaats over de zwakke houding ten opzicht van de eugenetische wetten. Maar a fortiori gaat dit ook op voor de zwakke houding ten opzichte van een 'godsdienst' die op de eerste plaats een politieke dictatoriale beweging is. De brute agressie om voor rechtbanken te eisen dat kinderen een hoofddoek mogen dragen op openbare scholen is er nog maar een ver preludium van.

Net zoals we de islam moeten uitdagen om zich te verantwoorden over haar geschiedenis van moord en onderwerping in de laatste 1400 jaar, moeten we haar ook durven kapittelen over haar rabiate Jodenhaat en haar steun aan het nazisme. Zwijgen over de waarheid om toch maar de goede vrede op korte termijn te bewaren, is kortzichtig en onchristelijk en gevaarlijk, daar getuigen de martelaren van Irak van.

-----------
Geen opmerkingen:

Een reactie posten