donderdag 28 december 2017

Jezus was geen vluchtelingenkind: het misbruik van Kerstmis voor politieke doeleinden

"Mijn grootouders moesten aanhoren dat Jezus een ariër was. Nu wordt ons gepredikt, dat hij een vluchteling was." David Berger

Linksgeoriënteerde politici hebben het natuurlijk niet zo op de Kerk en het christendom. Wanneer echter een kerkelijk feest als Kerstmis de mogelijkheid biedt om dat voor hun eigen gebruik te instrumentaliseren, of als Christenen vanuit die achtergrond het Evangelie verklaren willen, dan worden die onvermoeibare kerkcritici, die de rest van het jaar kritiek op het Christendom verspreiden, plots bijbelspecialisten en zeggen ze de exegese van de heilige Schrift beter te kennen dan theoloog of priester.

De Familie was niet op de vlucht.

Al jaren wordt in artikels en commentaren de mythe verbreidt, dat Jezus een vluchtelingskind was en zijn geboorte in Bethlehem dus een dramatische en gevaarlijke aangelegenheid was. Dat is niet waar, zoals het kerstnachtevangelie van Lucas ons ieder jaar weer verhaalt. Maria en Jozef waren volgens het rapport van de Evangelist Lucas op weg op order van de volkstelling van keizer Augustus die verplicht was voor de eersteling door de fiscus. De inwoners van Judea moesten zo naar hun geboortestad reizen om zich daar aan te melden. Maria en Jozef begaven zich zo op weg, maar tegen de tijd van hun aankomst was er geen kamer meer vrij in de herberg en moesten zich met een stal tevreden stellen (wat toen geen ongewone plek voor een reiziger was). Het Geboorteverhaal in de stal van Bethlehem wordt tegen de feiten in, toch steeds weer als een vluchtelingenverhaal voorgesteld.

Een andere versie.

Daarnaast vertelt de Evangelist Mattheüs een andere versie van de Geboortenacht. Die geldt niet als het klassieke Kerstmisevangelie. Naar de beschrijving van Mattheüs was koning Herodes erg bezorgd voor aanslagen en voor het gerucht dat er een nieuwe Koning van de Joden (een Messias) geboren zou worden, vandaar de brutale slachting. Toen hij van de geboorte van Jezus hoorde, zond hij spionnen uit, die bij Mattheüs als 'de wijzen' bekend staan. Na de verificatie van de geboorte, beviel Herodes de moord op alle mannelijke kinderen van onder de twee jaar. Hij wilde zeker zijn dan nergens een eerstgeborene als Messias kon gevierd worden.

Mattheüs vertelt dat Jozef door een engel werd gewaarschuwd en vluchtte naar Egypte met zijn familie, om ze te redden van de agenten van de koning te verstoppen en het leven van het Kind te redden. Na de dood van Herodes keerden Maria en Jozef naar Judea terug. Dat was ook geen vlucht die op welke wijze dan ook met de huidige massamigratie kan vergeleken worden. Het ging toen om een heel concrete persoonlijke bedreiging, en niet om een culturele, religieuze of werkmotieven. De reis van Jezus, Maria en Jozef was ook maar tot net over de volgende grens. De huidige massamigratie strekt zich uit over hele continenten en de migratie is er niet van families maar van vooral jonge mannen, met heel andere motieven.

Het misbruik van de Evangelisten

Het verhaal van Mattheüs wordt niettemin door linkse cynici als 'bewijs' gebruikt, dat de Heilige Familie een typisch migranten verhaal heeft doorgebracht, en dat de Christenen dus het grootste begrip voor migranten van alle aard moeten hebben. Dat is natuurlijk een vuile en arrogante argumentstechniek. Christenen zouden die provocatie en vervalsing niet ernstig mogen nemen. Apropos: iedere fatsoenlijke mens zou anderen in echte nood en bij fysieke bedreiging helpen en er toe trachten om de noodsituatie te verhelpen of toch te verminderen. Daar heeft men geen linkse bijbel-exegeet voor nodig, die van het Evangelie duidelijk nog minder begrepen hebben of willen begrijpen dan van hun Marx of Engels.

Duidelijke woorden zijn nodig.

Christenen moeten ook duidelijk kunnen stellen: De bereidheid om te helpen wil niet zeggen, dat men migranten voor allerlei redenen duizenden kilometers naar Europa moet laten komen of ze nog wel met een vliegtuig laten invliegen, zoals recent in Italië vertoond werd. En naastenliefde wil zeker niet zeggen dat men kritiekloos massamigratie moet toejuichen en aannemen. Het tegendeel is waar: een verantwoordelijke hulp en een goede beheersing van de migratiecrisis kan enkel in de herkomstregio's plaatsvinden. En allerminst is de oplossing van de crisis te vinden in het zure atheïstische beterweten en de linkse provocerende redacties, die met Kerstmis zo graag hun commentaar naar buiten dringen.

Dr. Marcus FranzGeen opmerkingen:

Een reactie posten