zaterdag 25 november 2017

Laatste zondag van het jaar: Christus Koning. Et ne nos inducas in tentationem.

Christus Koning, de laatste zondag van het jaar. Het is goed om dan nog even terug te kijken.
En dit jaar zeker met goede herinneringen: de viering van 700 jaar Sacrament van Mirakel was goed bijgewoond en wondermooi. Het brengt ons tot grote dankbaarheid. op de eerste plaats natuurlijk aan God, die dit mirakel zo dicht bij onze stad liet gebeuren. Maar ook aan de parochie, EH deken en Mgr Hoogmartens, die toelieten dat de viering plaatsvond. En al degenen die hun handen uitstaken om er een succes van te maken.

Als we de foto's doorbladeren, dan beseffen we dat de 700ste verjaardag wel wat kleiner werd gevierd dan sommige van de vorige jubilea, terwijl onze stad erg in inwoners gegroeid is. En dat wil zeggen dat er nog heel wat werk voor de boeg is. Zoals Prof Wallner zei: Ite missa est; Ga uit, gij zijt gezonden. De lezingen zijn nog steeds terug te beluisteren op de website van Radio Maria NL.

Dat we 40 uur aanbidding konden houden, voor diverse intenties, was een prachtig initiatief. En ik denk dat velen 'bekoord' werden door de prachtige basiliek. Er zijn heel wat goede reacties op gekomen. En dat moet ons aanmoedigen om verder te gaan.

Vandaag werd het 'venite adoremus' festival gehouden in de St Quintinuskathedraal. Ik hoop dat dat een van de vruchten is van de viering van 700 jaar. Hoewel het minimaal werd aangekondigd, was er toch heel wat volk. Een initiatief waar onze broederschap zeker volgend jaar moet meedoen.

Hoe verder? Onze bisschop schreef een brief naar aanleiding van Misericordia et misera van de paus. De paus zegt daar niet alleen in om oog te hebben voor de armen, maar roept vooral op tot de biecht. Een ander initiatief waar de paus toe opriep na het jaar van de barmhartigheid, was het houden van '24 uur voor de Heer' op de vierde zondag van de vasten: 24 uur van biechtgelegenheid en Eucharistische aanbidding.

En dan is er natuurlijk het eeuwige pijnpunt: waarom geen Sacramentprocessie in het centrum van Hasselt? Als we God onder de korenmaat verstoppen, dan kan men natuurlijk niet verwachten dat er velen Christus leren kennen. Dit jaar dat sommigen 500 jaar prostestante afscheuring herdenken, en dus 500 jaar ontkenning van de Eucharistie, is het de beste gelegenheid om ons Katholieke geloof terug in volle waarheid te laten schitteren. De processie in juli heeft laten zien dat het kan. Als we nu niet beginnen, zijn we over 7 jaar weer niet klaar voor de Virga Jesse feesten. Laat ons bidden dat het mag.

2018 zal ons ook een lezing brengen door broeder Stockman op 23-05-2018, met als thema 'de Eucharistie, bron van Leven'. Het geeft ons meteen de kans om broeder Stockman te danken voor zijn inzet om het Katholieke geloof duidelijk en helder weer te geven in onze media, en ze te verdedigen in de Katholieke instellingen.

Het zijn bevreemdende tijden: in de Kerk is verwarring gekomen over de leer, kardinalen rollen vechtend over de straat, de paus is soms niet te volgen, de Kerk in Vlaanderen stort in snel tempo in ... Reden te meer om opnieuw op te bouwen, en te vertrekken van 'aanbidding tot evangelisatie'.

1 opmerking:

  1. Dit symposium van “Aanbidding tot Evangelisatie” was een hou vast voor mij verder ‘Evangelisch Leven’

    BeantwoordenVerwijderen