dinsdag 10 oktober 2017

Brief van Mgr Egan, bisschop van Portsmouth: Mensen brengen tot Jezus door Zijn Kerk.

De bisschop van Portsmouth (Verenigd Koninkrijk), Mgr Philip Egan, spreker op het symposium SACRA 700 (de lezing is nog te beluisteren op radiomaria.nl) heeft weer een hele mooie herderlijke brief geschreven, die ook voor ons relevant kan zijn:


Mgr Philip Egan, op de paarsdemerstraat, bij de processie ter herdenking van 700 jaar Sacrament van Mirakel.


Pastorale brief van de bisschop om voorgelezen te worden in alle kerken en kapellen van het bisdom Portsmouth op 24 september 2017, de 25ste zondag door het jaar.

Mensen naar Jezus brengen doorheen de Kerk.Broeders en zusters,

Vandaag is het de 25ste zondag door het jaar, een dag van dankgebed voor de oogst, en ook het feest van OLV van Walsingham, en meteen mijn 5de wijdingsverjaardag als bisschop. Er is de laatste vijf jaar veel gebeurd, veel waar we God dankbaar voor kunnen zijn. Maar terwijl ik steeds meer de parochies en scholen, de priesters en de mensen, leer kennen, is er in mij ook door gebed en reflectie een visie gevormd van waar God wil dat ik de mensen van ons bisdom naar leidt in de volgende tien jaar, bouwend op alles wat daarvoor komt.

Dus hier zijn mijn hoop en aspiraties voor de toekomst als uw herder en pastor. Ze zijn opgebouwd rond vier prioriteiten.

Op de eerste plaats, missie en evangelisatie. In de voorbije tientallen jaren zijn we als Katholieken goed geweest in de catechese en 'sacramentalisering' maar heel wat minder effectief in evangeliseren en bekeren. 3,2 miljoen mensen wonen in het gebied van ons bisdom, waarvan 230 000 gedoopte Katholieken. Door vriendschap, woorden, diensten en voorbeeld, zend Jezus ons uit als zijn ambassadeurs. Hij wil dat wij contact hebben met al deze zielen zodat we zij het Evangelie kunnen horen, Hem ontmoeten in Zijn Kerk, geluk mogen vinden en op een dag ook de hemel bereiken. Denk er zo over: de Heilige Geest is voor ons uit gegaan en, als in de parabel van de pachters in het Evangelie van vandaag, de oogst is rijp. Dus laat ons het veld ingaan en afvragen: Hoe kunnen we het oogsten? Hoe kunnen we die miljoenen anderen bereiken? De dichtstbijzijnste doel is de evangelisatie van het individu, maar het ultieme doel is de doordeseming van gemeenschap en cultuur, van kunsten en wetenschap, van politiek en economie, alles wat mensen doen.

Ten tweede, de bekering van Katholieken. De praxis is ongeveer 13%. Wat gaan we doen met de andere 87%? Als iedereen nu een nog-niet-praktiserende Katholiek naar de Mis brengt, dan zouden we onze congregatie verdubbelen en gemeenschappen veranderen. Nog zorgwekkender is dan peilingen aantonen dat ongeveer 50% van practiserende Katholieken niet eens zeker zijn dat God bestaat. Wat kunnen we doen dan om alle Katholieke te helpen, zij die practiseren en zij die dat niet doen, om tot een diepere persoonlijke liefde voor Jezus in de Eucharistie  te komen, om meer intentionele volgelingen te zijn, om hun charisma's te ontdekken en om meer actief betrokken te worden in de missie van de Kerk? Geloof, moet meer zijn dan een zondagse routine. Het gaat over spirituele bloei. Het gaat over roeping, vorming en dienst. Het gaat over getuigenis thuis, op school, op het werk. Iedere Katholiek moet toch horen tot een vormingsgroep, bv een bijbelstudie, een gebedsteam of een caritatief werk?

Ten derde, het totale vertrouwen op de Heilige Geest. We moeten bidden. We hangen volledig af van God en Zijn Voorzienigheid. Laat ons een worden met het Hart van Jezus. Laat ons ons hart volledig openen voor de Heilige Geest. Laat ons Hem vragen om ons hart te vullen met moed en kracht, met passie, vreugde en creativiteit. Dat hij nieuwe methoden mag inspireren en nieuwe dienstbaarheid, onze ecclesiale structuur veranderen van onderhouden naar missie. Meer van hetzelfde doen, zal niet werken. We hebben een frisse energie en vitaliteit nodig. Laat ons God vragen, geleid door de Heilige Geest, om ons nog eens opnieuw tot een jonge, levendige en missionaire Kerk te maken, gelovig en trouw, moedig, modern en gastvrij.

Ten vierde, naar buiten gericht. Al onze parochies en scholen moeten dienstencentra zijn die naar buiten gericht zijn, vooral naar de vluchtelingen, armen, de mensen in nood. Parochies die focussen op 'gemeenschap bouwen' worden al gemakkelijke members-clubs, de priester een kapelaan, de gelovigen 'consumers'. Maar de Kerk bestaat niet om een gemeenschap te bouwen, maar te communiceren. Parochies of scholen zijn geen doel op zich of holy-huddles. Jezus heeft ons hier gezet om onze buren te helpen.

Deze vier prioriteiten (missie, het bekeren van Katholieken, vertrouwen op God, en naar buiten gericht zijn) leiden ons naar 3 aandachtspunten.

Ten eerste, de jeugd, op jonge alleenstaanden, mannen en vrouwen, jong gehuwden en jonge families: wat kunnen we doen om hen het geschenk van het Geloof doorheen de Kerk, bijbel en traditie te geven? Hoe kunnen we bekkeren, vormen en hen toerusten om hen te maken tot vreugdevolle missionaire volgelingen? We hebben 91 parochies, 40 religieuze gemeenschappen, 76 Katholieke scholen met 30 000 studenten. Hoe kunnen we het geloof beter overbrengen op de jeugd?

Dan, om roepingen te promoten: we moeten daar echt voor bidden, het bevorderen roepingen in alle levensstaten en alle diensten in de Kerk, vooral de roepingen tot het priesterschap. Welke nieuwe strategie├źn kunnen we ontwikkelen?

Ten derde, we moeten onze middelen goed aanwenden: we moeten onze eigendommen en financi├źn goed managen, we moeten ons God-gegeven patrimonium flexibeler en meer in het belang van de missie aanwenden, voor de evangelisatie en de dienst aan de armen. Waarom spenderen we zoveel geld aan gebouwen en zo weinig in mensen? Denk erover na: Wat is uw budget voor evangelisatie? Wat met onze universiteitsstudenten, het geloofsonderricht voor de leraren, de daklozen te huisvesten, missiewerk in armere regio's of kleine gemeenschappen helpen? Het is fantastisch om een parochiezaal te bouwen, maar waarom?  Is het enkele voor een select groepje voor de thee en babbel na de Mis en dan verhuren voor de rest van de week? Of gaan we het dagelijks gebruiken voor onze missie, over vormingsgroepen, onze caritatieve activiteiten?

Kortom, de mensen van Portsmouth moeten heilige mensen worden. We moeten boeten voor onze zonden, we moeten gemeenschap zoeken en de gelegitimeerde diversiteit respecteren. Het Katholicisme is altijd een groot schip met iets voor iedereen, een 'big-tent Kerk', groot genoeg zodat ieder zijn rol vindt. We moeten Jezus imiteren, elkaar liefhebben en, vervuld van de Geest, moeten we een vreugdevolle positieve 'can-do' houding vinden. Christenen zouden nooit liefdeloos mogen zijn, roddelend, uitsluitend en klagend, wat Paus Franciscus noemt 'Mr and Mrs Whiner'! Evenmin mag het ons ontbreken aan gehoorzaamheid, dat is ob-audire 'luisteren naar' wat God en Zijn Kerk van ons vragen, hier en nu. Vraag uzelf: Wat zou Jezus doen? Als priester: Wat wil God hier van me? Als een leek: Hoe wil God dat ik de missie van Zijn Kerk help? Hoe kunnen we heiligheid, liefde en gehoorzaamheid bevorderen?

Dat is mijn visie. Ze is breed en open, een visie dat al het fantastische werk dat al gedaan is wil onderkennen, maar gekristalliseerd door de excellente 'Convocation of Clergy' die we hielden in Windsor deze zomer. Het is een visie die kan worden samengevat in een lijn: Mensen tot Jezus brengen door Zijn Kerk.

Dank om te willen luisteren. Bij mijn bisschopswijding, vroeg ik iedereen om te willen bidden dat ik 'nederig, heilig, orthodox, creatief en moedig' zou zijn. Ik bid dat ook voor jullie: dat ge gelovig en dapper zou zijn. Ik bid u, vraag Maria onbevlekt ontvangen, St Edmond van Abingdon, en de Zalige Pier Giogio, patroon van de Jeugd, om te bidden voor ons bisdom terwijl we de toekomst binnentreden. Laat ons vragen dat zij ons mogen inspireren om alle mensen naar Jezus te brengen doorheen Zijn Kerk.

In Corde Iesu
+Philip,
Bisschop van Portsmouth.

1 opmerking:

  1. Dankbare herinnering van zijn voordracht ‘De Eucharistie Bron van Evangelisatie’’ op het ‘Symposium Sacra 700’ ‘Van aanbidding tot Evangelisatie’

    BeantwoordenVerwijderen