zondag 24 september 2017

Oremus pro Ecclesia

Op verschillende plaatsen worden brieven en documenten gepubliceerd om het moreel relativisme van de Paus aan te klagen en te 'corrigeren'.
In ons land heerst grote verwarring binnen de Kerk, waarbij een steeds verder liberalisme en moreel relativisme wordt geprezen, en een allesoverheersend eigenbeschikkingsrecht en individualisme als 'katholiek' wordt beschouwd. Het parochieblad prees deze week de erg controversiële jezuïet die het homohuwelijk propageert. Broeder Stockman lijkt niet de onvoorwaardelijke steun te krijgen van de Belgische Kerk die hij verdient...


Bidden we voor de Kerk, in deze tijd van diepe crisis.

God, in uw ondoorgrondelijke voorzienigheid hebt Gij besloten tot de uitbreiding van het rijk van Christus over de gehele aarde om alle mensen te doen delen in de weldaad van de verlossing. Wij bidden U: laat uw kerk, als sacrament van het heil der wereld, het mysterie van uw liefde tot de mensen openbaren en tot werkelijkheid maken.

Almachtige God, geef dat uw kerk steeds het heilig volk blijft, één zoals Gij één zijt, Vader, Zoon en heilige Geest, om voor de wereld het heilbrengend teken te zijn van uw heiligheid en eenheid, en haar te brengen tot de volmaaktheid van uw liefde.

Almachtige God, in Christus hebt Gij uw heerlijkheid aan alle volken geopenbaard. Waak over het werk van uw barmhartigheid: geef dat uw kerk, verspreid over heel de wereld, standhoudt in de belijdenis van uw Naam.

Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten