zondag 12 maart 2017

Mgr Dr Korte roept op tot cordon sanitaire in Nederland

Het Katholiek Nieuwsblad citeert Mgr De Korte, de huidige bisschop van Den Bosch: 'De ideeën van die partij [de PVV van Geert Wilders] staan voor hem “haaks op de katholieke visie op de rechtvaardige samenleving. Hoe ze bevolkingsgroepen tegen elkaar uitspelen, de vrijheid van godsdienst op de schop willen nemen, de rechtstaat aanvallen – ‘nepparlement, ‘neprechters’... Dat zijn dingen die ons zeer terughoudend zouden moeten maken.'

---

We kunnen zeggen dat vandaag de grote en minder grote partijen, voor Katholieken, structuren van zonde zijn. Terwijl ze laboratoria van ideeën, en samenbrengers van energie zouden moeten zijn om te zoeken naar het gemeenschappelijk goede, maar vandaag lijken het eerder bendes te zijn van roofdieren die zich een beetje groeperen om de macht te kunnen veroveren, of te behouden. De macht is, zoals de mammon, een idool dat de plicht corrumpeert: het gemeenschappelijk goed dienen. Voor hen die weigeren om een label te gebruiken dat uit de Katholieke Kerk voorkomt, kan met deze perverse structuur ook anders vertalen: de partijen doen moedwillig kwaad en ze weten het.

De barmhartigheid kan maar moeilijk samengaan met onoverstijgbare cordons sanitaires. In tegendeel juist, ze moet ons doen gaan tot alle zones van uitsluiting om het algemeen goed voor te stellen. Omdat de politiek juist de hogere vorm van barmhartigheid is, moet ze trachten alle cordons sanitaires te overstijgen en te breken, niet door ideeën te verloochenen, of verlangens, of onze visie op het algemeen goed, maar door zo goed mogelijk een dialoog te riskeren, zo eerlijk als maar kan. Want als men getto's creëert door met sommige niet te willen praten, of apart te zetten, dan zijn we ver weg van de stad zoals gedroomd door de Katholieken.

De uitspraken van Mgr De Korte doen me denken aan het enige stemadvies dat ik de laatste decennia in Vlaanderen heb gehoord, dat van de voormalige bisschop van Brugge, Vangheluwe, die publiekelijk opriep dat een Katholiek niet op het Vlaams Blok mocht stemmen. Ze doen de Katholieke Kerk daar groot kwaad mee: Door niet de grond van de zaak te behandelen (de echte oorzaken van immigratie, de grote economische belangen van lobbygroepen binnen het Westen voor immigratie, het recht van een nationale staat om grenzen te hebben en te stellen, ...; het recht van een andere mening op de aanpak van milieuproblemen, de oorzaken van die problemen, ...; de echte economische redenen waarom bepaalde lobbygroepen een bevolkingspolitiek willen opleggen, ...), maar over de ware oorzaken te zwijgen, en de rede te doden met Lampedusa-sentimentalisme, dat is een groot kwaad.

We verdienen betere herders, die oproepen tot de waarheid, en de problemen ook werkelijk benoemen. Dat zal hen allicht minder succes opleveren, ook in het Vaticaan van vandaag, maar dat is de weg van het werkelijke algemeen goed. Dat bisschoppen meedoen aan de demoniseren van bepaalde politieke partijen maar te laf zijn om anderen die staan voor de cultuur van de dood te veroordelen is onevenwichtig en onrechtvaardig. Tot op heden heb ik nog niet gehoord van Mgr De Korte dat een Katholiek niet op GroenLinks mag stemmen, daar zijn nochtans zeker Katholieke gronden voor.

Geen wonder dat de Katholieke Kerk ongeloofwaardig wordt bevonden met dergelijke leiders.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten