dinsdag 7 maart 2017

Immigratie, de Kerk en het Westen

Een interview met Ettorer Gotti Tedeschi

Interview door Giovanni Bucchi, uit het maandelijkse blad Formiche.De ex-bankier van het Instituut voor Religieuze Werken van het Vaticaan legt aan 'Formiche' uit dat de echte redenen voor de migratie niet van economische orde zijn.
De economische redenen kunnen voldoende de redenen van de massa-immigratie uitleggen. Het is een fenomeen dat 'voorzien en geweld is om de sociale en religieuze structuur van onze samenleving te wijzigen , en het Katholicisme in concreto te wijzigen. Dat zijn de woorden die Etoore Gotti Tedeschi zwart op wit schrijft in het 'achtste rapport over de Sociale doctrine van de Kerk in de wereld', dat werd voorgesteld door het Internationale Observatorium Kardinaal Van Thuan over het thema van de immigratie. De Katholieke economist en bankier, de ex-president van het Instituut voor Religieuze Werken, heeft er een klein essay aan gewijd dat, na de presentatie van het rapport in Rome,  wat kritiek heeft geoogst, maar ook positieve commentaren.

Geachte Gotti Tedeschi, in uw interventie spreekt u over een 'broederlijke correctie' voor enkele instutiten van de Kerk die het probleem van de immigratie niet zouden begrepen hebben. Waaruit bestaat deze correctie?

Ik werd beziggehouden door de humanitaire drang vol van emotiviteit die de cijfers van het fenomeen lijken te negeren en die de oorzaken van het probleem niet willen aanpakken. Men zou inderdaad kunnen zeggen dat er tegenwoordig 3 taboes zijn, die men niet kan of niet wil op een globale en redelijke wijze benaderen: het probleem van de nationaliteit, van het milieu en van de migraties.
Het lijkt of er een hogere wil is die verbreid is en opgelegd, en die maakt dat men niet over deze drie taboes mag spreken. Alsof er overal als het ware 'controleurs' zitten, die bereid zijn alle middelen te gebruiken, ook de intimidatie, opdat we over deze taboes allemaal denken in deze pensée unique: genoeg met de geboortes, omdat de mens het milieu vernietigd, laat ons dus de immigratie aanmoedigen want dat is een betere oplossing. Er zijn veel duistere punten in deze drie taboes, maar laat ons niet van het onderwerp afwijken, het is goed dat men beseft dat de gegevens en de informaties over reguliere immigratie worden beïnvloed door akkoorden, of door een 'economische chantage' met de landen vanwaar de migratie komt. De gegevens en informatie over de clandestiene immigratie zijn nog minder helder; denk aan de illegale ontschepingen naar Italië die in 2016 ongeveer 40 keer (181436) zo hoog waren dan in 2010 (4406). En we zijn er ons goed van bewust dat het fenomeen van clandestiene immigratie aan het stijgen is en uit controle is. In 2015 was maar in 5% van de gevallen het statuut van de vluchteling bekend, 36% hebben humantaire hulp gekregen en 59% zijn geweigerd maar niemand weet nog waar ze zijn. En het gaat om meer dan 100 000 personen (op de 153842 ontscheepten). In 2016 steeg  het cijfer nog, met 181436 personen die over zee kwamen (18% meer dan in 2015) en het aantal teruggestuurden met begeleiding naar hun land van origine was maar 5%. In de praktijk is de illegale immigratie er met een ritme van meer dan 100000 per jaar, en de buurlanden weigeren de geëxpatrieërden. Dit zijn cijfers die vrijgegeven worden door de Hoge Raad van de Verenigde Naties voor de vluchtelingen.

Waarom zijn economische redenen niet voldoende om het migratiefenomeen te verklaren?

De migratiefenomeen kan worden uitgelegd, of beter het laat zich raden, voor 3 belangrijke oorzaken: conflicten, armoede, de nood aan werk. Het is evident dat die drie oorzaken bestaan, maar hoe dat ze ontstaan, en hoe ze kunnen worden opgelost, wordt nauwelijks besproken. Laat ons het eerste nemen, de conflicten. Zo'n tien jaar geleden werden die praktisch steeds in de kiem gesmoord; dus kan men zeggen dat ze nu worden getolereerd (of zelfs veroorzaakt, denk maar aan Libië), terwijl de verkoop van wapens aan bepaalde landen steeds maar stijgt en men denkt dat die wapens onder andere door Daesch worden gebruikt. De conflicten die die migraties hebben veroorzaakt, konden die ja of neen gestopt worden?
Laten we het over het tweede hebben: de stijging van de armoede. Het probleem lijkt niet echt te zijn, als we kijken naar de migratiestromen. Degenen die uit landen komen met slechte economieën staan maar voor 5 of 10% van de vluchtelingen. Maar het is ook duidelijk dat die armoede voorkomt uit onze gebreken in de laatste 10 jaar; Laat ons kijken naar de fameuze G8 over Africa, waar we ons geëngageerd hebben om investeringen aan te moedigen en ook export naar de arme landen; wat is er gedaan? Eigenlijk niets.
Tot slot, het belang van werkkrachten; het populatietekort door de demografische instorting maakt die de immigraties nodig? Maar wie of wat heeft dat tekort veroorzaakt dat men nu verkondigt op te lossen? Wie heeft de geboorteratio's van de westerse laten doen dalen en voorziet nu om ze op te lossen met migratie? In een periode van economische crisis, en met een hoog werkloosheidpercentage zoals in ons land? Met een kost van de opvang die zo enorm weegt op ons budget?
Ik heb gesproken over het uitklaren van de echte oorzaken van het probleem, want anders raakt het niet opgelost en zal het erger worden. De twijfels over het feit dat men de reële oorzaken van het probleem wil negeren komt ook voor uit de verwarring die in Europa heerst. Hoe kan het dat men nooit nadenkt over het feit dat de meeste van die migranten jong zijn en in goede gezondheid? Zouden de ouderen dan niet de conflicten en honger vrezen?

Laat ons nu naar de kern komen. U heeft geschreven dat er een plan is om het 'Katholicisme te redimensioneren'. U heeft gesproken over een project van wereldwijde gnostische beïnvloeding die een duidelijke vijand heeft: de Katholieke Kerk, en u heeft dat gedaan door de secretaris van de VN Ban Ki-Moon te citeren en het Rapport Kissinger van 1974. Waarom zou de Katholieke Kerk het doelwit zijn?
Ik denk dat het fenomeen van de migraties een van de ergste consequenties is van de mislukking van wat men noemt een 'nieuwe economische wereld orde' die in de jaren 70 werd opgesteld voor een noodzakelijk proces van mondialisering. Ik nodig iedereen uit om eens na te denken over het feit dat al de objectieven van de 'Nieuwe orde' niet alleen niet zijn gerealiseerd, maar dat het tegenovergestelde zich heeft voorgedaan: men wilde alle conflicten tegengaan, de ongelijkheden, de armoede, de religieuze intolerantie, het totalitarisme, maar het is het tegenovergesteld wat er gebeurd is, inclusief een proces van geforceerde migratie. Het echte grote 'succes' van de Nieuwe Orde is dat het een wereldwijde economische crisis heeft georganiseerd, die op zich de oorsprong is van andere nefaste consequenties. We moeten ook erkennen dat er een ander 'echt succes' is: dat gerelateerd is aan het duidelijke proces van relativering van religieuze overtuigingen, met als doel om ze te laïciseren, met als gevolg de instorting van morele waarden en de veranderingen in de schoot van de Katholieke Kerk. Als we kijken naar de consequenties van de beschouwde feiten, kunnen we niet anders dan stilstaan bij het risico (voor de enen) of de opportuniteiten (voor de anderen) van een proces van socio-religieuze 'engineering' (sociale engineering is een praktijk die erop gericht is om op grote schaal bepaalde gedragingen van sociale groepen te veranderen, nvdr) dat zeker geïnspireerd is, en ik zou zeggen gestuurd is. Als we het geduld hebben om de verklaringen van tal van internationale leiders in de laatste 40 jaar eens te gaan herlezen, dan vinden we genoeg materiaal om te analyseren dat 'niets per toeval' gebeurd. We spreken hier niet van complottheorieën, maar van feiten.   

Als men uw essay leest, dan krijgt men de indruk dat de Katholieke Kerk, die het doel van de aanval is, niet beseft wat er gebeurd. Is dat zo?

Het Katholicisme is een absoluut en dogmatisch geloof, dat plichten vereist voor de Schepper. Maar de laïcistische wereld aanvaard geen 'plichten'. Ziet u, het project van de Nieuwe Wereldorde had veel meer voor ogen dan alleen strategische objectieven, over de controle van de geboorten of de nieuwe ethische paradigmas voor de meest dogmatische religieuze overtuigingen, om te gaan naar een grote universele religie. In de laatste 40 jaren heeft men niets anders gedaan dan spreken over nieuwe objectieven voor de mensheid, en toen kregen we 11 september en is alles veranderd, men heeft de spoed op een opportunistische manier uitgebuit ... Men heeft verkondigt dat de civiele rechten die de wereld nodig had niets te maken hebben met de Katholieke moraal, zo ver zelfs dat de algemene directeur van de wereldorganisatie voor de gezondheid heeft verklaard dat de christelijke ethiek niet meer moest worden toegepast in de toekomst. En Obama heeft in 2009 verklaart dat de gezondheid het bio-psycho-sociaal welzijn behelst, of dus een groen licht voor abortus zonder grenzen, euthanasie maakt grenzen aan de zorg, en het weigeren van gewetensbezwaren. Dan is het duidelijk dat het Katholicisme wordt aangevallen, niet? En vervolgens heeft Kofi Annan, de secretaris-generaal van de VN, het bestaan om voor een historische rede voor de religieuze leiders van de wereld in New York in 2000, om echt een religieus syncretisme te promoten en de creatie van een wereldreligie, met als uitleg dat immigraties dat project kunnen helpen ....

En de Kerk staat erbij en kijkt er naar?
Ik wens niet de religieuze instituten te bekritiseren, of de Paus; wat zou  de Paus anders kunnen zeggen, dan aansporen tot barmhartigheid? Toch, ben ik perplex over de verklaringen van de eminente leden van sommige instituten die de oorzaken lijken te willen ontkennen en alleen humanitaire oplossingen willen voorstellen, los van de oorzaken. Heb jij al ooit een probleem zien oplossen als men alleen de gevolgen en niet de oorzaak aanpakt? Hoe kan men nu denken dat men de problemen van materiele en sociale aard kan oplossen zonder dat men de morele problemen aanpakt? Maar die illustere prelaten, hebben die Caritas in Veritate en Lumen Fidei gelezen en over nagedacht? En verder vindt ik het misplaatst om morele-humanitaire consideraties te maken door naar het sacrale te wijzen.

Sommigen hebben u aangevallen door te zeggen dat uw theorieën ingaan tegen paus Franciscus en dichtbij de ideeën van Trump en Salvini (Liga Nord) staan? Wat is uw reactie?

U zal allicht hebben opgemerkt dat sinds een zekere tijd in ons land er twee sporten zijn ontstaan: de 'interpretatie van de Paus' en de 'jacht op dissidenten' (echte of verbeelde) van de gedachten van de Paus. Als men geen argumenten heeft, vindt men beledigende en sentimentele vergelijkingen uit.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten