dinsdag 31 januari 2017

Pastoor van de Carolus Borromeus verzet zich tegen onaangepaste stoelen in zijn kerk: Gefeliciteerd aan deze pastoor!

De kranten melden dat de pastoor van de Carolus Borromeus kerk in Antwerpen enkele Deense designstoelen uit zijn kerk heeft verwijderd. Het ging om witte, blauwe en gele opvallende stoelen, en zelfs stoelen die als schommelstoelen waren opgehangen tussen pilaren. De stoelen waren aangekocht door de kerkraad.

Hulde aan deze pastoor die zijn kerk niet tot een speelterrein van een kerkraad maakt. De enige voorwaarde voor in een kerkraad te zetelen is immers dat men gedoopt is. Zover reikt het Katholicisme ervan. Wat maakt dat randkerkelijken het tot een speelterrein mogen maken voor hun eigen esthetische preferenties. Sommige kerkraden zien het hun taak om vooral de 'museale capaciteit' van de kerk te promoten of om te zorgen dat 'de ruimte' zo multifunctioneel mogelijk is.

De vraag bij de aankoop van stoelen wordt dan niet, kan een katholiek er goed mee geworden? Kan je er op knielen en zijn er knielbankjes aan zodat aanbidding gemakkelijker wordt? Maken ze veel lawaai tijdens de Mis? Neen, dat zijn irrelevante vragen, want als lid van de kerkraad wordt helemaal niet verwacht dat je ook iedere zondag in de Mis zit. Natuurlijk wel op de eerste rij als er iets speciaals te doen is, maar voor de rest heb je van die stoelen geen last. Resultaat: stoelen die niet hun functie als kerkstoelen kunnen doen tijdens de liturgie maar die er wel 'leuk uit zien', of maken dat je 'helemaal eigentijds' bent, ...

Men kan zich moeilijk inbeelden dat er één weldenkende praktiserende Katholiek is die het in zijn hoofd zou halen om gele stoelen tussen de pilaren van zijn kerk op te hangen. Dat zegt dus heel veel over het gehalte van deze kerkraad.

De Kerk zou er goed aan doen om te zorgen dat de kerkraden bevolkt worden door mensen die wel naar de Mis gaan. En als er dan onvoldoende kandidaten zijn? Dan is het tijd om de kerk te sluiten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten