zondag 3 juni 2018

Dank u! Sacramentsprocessie 2018

Sommigen denken, "Waar gaat dit over? Het is onzin." Anderen denken zelfs "Het is een theater". Maar ik denk: Dit gaat over leven en dood. Dit gaat over dood en verrijzenis. Dit gaat over het eeuwige leven, dit gaat over Christus. Dit gaat over Zijn Kerk, en dus gaat het over de essentie. En daarom moeten we ervoor vechten en de juiste weg vinden. Niet zomaar een weg, maar de Weg van de Heer, die Hij ons toont vermits Hij alleen de Weg is en de Waarheid en het Leven."
Kardinaal Woelki van Keulen op Sacramentsdag 31 mei 2018


Onder een stralende hemel werd vandaag de eerste processie gehouden op Sacramentszondag sinds decennia in de binnenstad van Hasselt. Hartelijk dank aan de Suisse, de talrijke misdienaars, de Koninklijke Harmonie Hasselt, Carine met de bloemenmandjes, de baldakijndragers, de flambouwdragers, de beveiliging, politie, kosters, en allen die meetrokken.

En natuurlijk dank aan Vicaris-Generaal E.H. Karel D'Huys, Mgr E. Quintiens, en zeker E.H. Jan Philippe.

Dank, zo brengen we letterlijk het Evangelie naar buiten.
Mocht iemand nog foto's hebben, dan ontvang ik die graag, heiligsacrament@hotmail.be.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten