zaterdag 30 december 2017

'Toon ons dan wat voor nieuws het Christendom heeft gebracht?'

We kennen ondertussen allen de passage van de Lectio magistralis van paus Benedictus XVI in de aula magna van de universiteit van Regensburg in 2006:

Zonder op details in te gaan als het verschil in behandeling van "hen die het Boek hebben" en de "ongelovigen" , richt hij [keizer Manuel II Paleologus van Byzantium] zich in een verbazingwekkend botte, voor ons onaanvaardbaar botte vorm, zomaar met de centrale vraag naar de verhouding tussen godsdienst en geweld in het algemeen tot zijn gesprekspartner. Hij zegt: "Laat mij dan zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht, en je zult er alleen maar iets slechts en onmenselijks vinden, zoals dit: dat hij voorgeschreven heeft, het geloof dat hij predikte met het zwaard te verbreiden"


In analogie kunnen we terecht vragen: "Laat ons dan eens zien wat goeds het Christendom heeft gebracht":

het antwoord van pater Karl Wallner OCist in zijn kerstdagpreek:

God is gekomen om ons menselijker te maken. Onze Kerk heeft zo tientallen projecten, scholen, ziekenhuizen, etc. Maar ook als de Kerk nog tien keer zoveel projecten doen, zal ze nog steeds, zoals het Evangelie het zegt de 'armen onder ons hebben'. "Die hebt ge steeds bij u, maar Ik ben niet steeds onder u". God is echter ook voor iets veel belangrijker gekomen.
Waarom is er na 2000 jaar Christendom nog steeds oorlog, naijver, onderdrukking, en is er nog steeds zo veel kwaad in de wereld. Wat heeft het Christendom eigenlijk gebracht? Het antwoord is: Het Christendom heeft God gebracht. Het heeft God gebracht! Dat ontbreekt in onze Kerk nog veel te sterk. De echte overtuiging en getuigenis van Jezus Christus als de God die naar ons gekomen is om God te brengen. Er zij God in den hoge, dat is de eerste zin die de engelen zegden, en daarna pas Vrede aan de mensen in wie Hij welbehagen heeft. Wie steeds de mens op de eerste plaats zet en God op de tweede, daar kan niets goeds uit voorkomen. Dan verraadt men het Christendom. We moeten de mensen terug God verkondigen. God is mens geworden! We moeten Hem dan de eer geven die Hem toekomt. God die in eeuwigheid steeds volgehouden heeft dat hij bij de mensen wilde zijn. Vandaar de aantrekkingskracht van de evangelische kerken, omdat wij in onze Katholieke Kerk God niet meer klaar en duidelijk verkondigen. God is mens geworden! God is naar ons gekomen. We moeten dat veel beter verkondigen, zoals de evangelische kerken dat doen. Als in onze kerken geen aanbidding meer wordt gehouden, als God niet meer de eer wordt gegeven die Hem toekomt. Als men in een Katholieke kathedraal binnenkomt en niemand maakt nog een kniebuiging, alsof men naar de Hottentotten gaat kijken of in een museum is ... Het spreekt vanzelf dat we in een moskee onze schoenen moeten uittrekken, maar wij handelen alsof God niet bestaat. Alsof de Emmanuel niet gekomen is. Als Hij niet tegenwoordig is in ons Tabernakel. Dat is de boodschap van Kerstmis die we moeten onthouden. Dat is belangrijk, anders is er geen Christendom meer. En ik kan me inbeelden dat God over de evangelische kerken zegt, hier wordt Ik tenminste aanbeden als God, als Verlosser geliefd, meer als bij de Katholieken. Dat is ook de grote vraag in de ontmoeting met de islam Want op mijn reizen kom ik zelfs in Tanzania steeds meer het agressieve islamisme tegen; waar Christenen verdacht gemaakt worden, moeten wij belijden dat God mens geworden is. Ja dat God de Enige en het Enige is voor ons, maar in zijn liefde zich onderscheidt dat Hij mens is willen worden. De Zoon is mens geworden in de kracht van de H Geest. De Drie-ene God. We moeten meer trinitair denken. Dat is ook belangrijk. Wat heeft Jezus ons gebracht. Hij heeft ons natuurlijk humaniteit gebracht. Hij heeft ons de liefde tot de mensen gebracht, omdat Hij Zelf de mens liefheeft. Hij heeft ons ook een blik gegeven in het innere wezen van God. Dat we God de eer kunnen geven die Hem welgevallig is. Zo zullen we het in credo zeggen, dat in de tijd van het arianisme werd samengesteld. God uit God, Licht uit Licht, Ware God, een in wezen met de Vader.

-----


Waar het agnostisme ons twijfel bracht, het atheïsme onderdukking, de islam geweld, daar brengt het Christendom God.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten