zondag 11 juni 2017

Donderdag 15 juni 2017: Sacramentsdag

Zoals gebruikelijk wordt op Sacramentsdag in de bisdommen rondom ons een sacramentsprocessie gehouden in de Kathedrale parochie. Er zijn meer aankondigingen te vinden op internet en Facebook dan in de vorige jaren.

In Hasselt is er de H Mis met de kanunniken van het bisdom om 18,30 u  in de Kathedraal. De bisschop is op de bedevaart in Banneux voor de Eucharistische Gebedsgroepen.Toulon


Geen opmerkingen:

Een reactie posten