zaterdag 15 april 2017

Wees niet bang. Hij leeft! Paasbrief van Mgr Hoogmartens
Met Pasen trokken de vrouwen naar het graf. Na alles wat ze op Goede Vrijdag hadden beleefd, horen ze nu een engel die hen zegt: "Wees niet bang, want Jezus die gekruisigd is, is niet hier. Hij is tot leven gewekt."
Even verderop vertelt het Matte├╝sevangelie (in hoofdstuk 28): "Zij gingen snel van het graf weg, vol angst en met grote vreugde, en ze liepen hard om het aan zijn leerlingen te vertellen ... Toen kwam Jezus hen tegemoet. 'Wees niet bang' zo zei Hij hen. 'Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze Mij zien.'"
Wat met de vrouwen gebeurde, gebeurt vanuit Pasen ook met ons. De weg die Jezus ons toonde, is een weg - voortaan een pelgrimsweg - die naar het leven leidt.
Wat er in ons leven ook gebeurt, wat onze wereld ook overkomt, altijd heeft God het laatste woord. Daarom mogen wij niet bang zijn. Wij zijn niet op de dool. Jezus toonde ons wie God is. Hij noemde Hem Abba, Vader. Die Vader wekte Hem tot leven. Hij is nu de Levende in ons midden.
Ook na Pasen zullen wij, net als de vrouwen, soms nog bang zijn. Maar dieper en meer beslissend dan de angst is de vreugde om wat uiteindelijk met Jezus gebeurde. De Vader wekte Hem tot leven.
Jezus zelf, de Levende, zal ook ons op de weg van ons gelovig-zijn tegemoetkomen met de woorden van de engel: "Wees niet bang."
Laten wij dan, in ons Galilea van vandaag, getuigen van zijn aanwezigheid: "Wij zijn geen dolers, maar pelgrims. God volk onderweg.
Zalig Pasen!

+ Mgr Patrick Hoogmartens
Bisschop van Hasselt


Geen opmerkingen:

Een reactie posten